Webhely használati feltételei

KÉRJÜK, A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT MINDIG TANULMÁNYOZZA ALAPOSAN JELEN FELTÉTELEKET

Mit tartalmaznak jelen feltételek?

Jelen feltételek tartalmazzák a www.siteconnect.diversityandselection.com és a www.myibdstudy.com (a továbbiakban: a webhelyeink) használatának szabályait.

Ha bővebben szeretne tájékozódni az egyes területekről, kattintson az alábbi linkekre:

Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat

Kik vagyunk, és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

A www.myibdstudy.com a Neonstone Limited (a továbbiakban „mi”) által üzemeltetett webhely. A Neonstone Limited az Egyesült Királyságban bejegyzett cég (cégjegyzékszám: 07001987), bejegyzett székhelye: Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley, Berkshire. SL3 8DS. Egyesült Királyság. Korlátolt felelősségű társaság vagyunk. Ha kapcsolatba kíván velünk lépni, kérjük, küldjön e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnek.

Webhelyünk használatával Ön elfogadja jelen feltételeket

Webhelyünk használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a használati feltételeket, és vállalja, hogy betartja azokat.

Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, semmiképpen ne használja a webhelyünket.

Javasoljuk, hogy későbbi hivatkozás céljából nyomtassa ki ezeket a feltételeket.

Más feltételek is vonatkozhatnak Önre

A jelen használati feltételek az alábbi, webhelyünk használatára szintén alkalmazandó további feltételekre hivatkoznak:

Ezeket a feltételeket megváltoztathatjuk

Jelen feltételeket időről időre módosítjuk. Valahányszor a webhelyünkre látogat, kérjük, olvassa el jelen feltételeket, hogy biztosan tisztában legyen az aktuálisan érvényes feltételekkel. Jelen feltételeket legutóbb 2018. július 12-én frissítettük. Amennyiben módosítjuk jelen feltételeket, a módosított változatot a hatályba lépését hét nappal megelőzően közzétesszük a webhelyünkön a még hatályos változattal párhuzamosan, feltüntetve a módosítások okát és a módosított feltételek hatályba lépésének időpontját. Ezt az információt a webhelyünk landing oldalán, vagy a landing oldalra mutató hivatkozást tartalmazó weboldalon tesszük közzé. Ha ez a módosítás Önt hátrányosan érinti, az információt a módosítás előtt legalább 30 nappal közzétesszük, és külön is értesítjük Önt elektronikus úton, pl. e-mailben,e-üzenetben vagy jóváhagyási ablakban, amely a webhelyre való bejelentkezésekor ugrik fel. Ezen értesítéskor arról is tájékoztathatjuk Önt, hogy Ön hallgatólagosan elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben nem értesít minket beleegyezése megtagadásáról. Amennyiben a módosított feltételek hatályba lépésének napjáig nem értesít minket beleegyezésének megtagadásáról, úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított feltételeket.

A webhelyünkön eszközölhetünk változtatásokat

A webhelyet időről időre frissíthetjük és módosíthatjuk. Jelentős módosítás esetén tájékoztatjuk Önt vagy itt, vagy e-mailben vagy a webhely kezdőlapján elhelyezett tájékoztató révén.

Webhelyünket felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk

Webhelyünket ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre.

Nem garantáljuk, hogy webhelyünk vagy az ott elhelyezett bármely tartalom mindenkor és megszakítás nélkül elérhető lesz. Üzleti vagy üzemeltetési okokból bármikor felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk webhelyünk egészének vagy egy részének elérhetőségét.

Ön felelős továbbá azért is, hogy a webhelyünket az Ön internetkapcsolatán keresztül elérő minden személy tisztában legyen a jelen használati feltételekkel és az egyéb vonatkozó feltételekkel, és betartsa azokat.

Webhelyünk elsősorban az alábbi helyeken élő embereknek szól: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn. Nem garantáljuk, hogy a webhelyen vagy azon keresztül elérhető tartalom más földrajzi helyeken is elérhető vagy megfelelően használható.

Ügyeljen a felhasználói fiókja adatainak biztonságára

A webhelyre történő belépéshez és a webhely használatához lehetséges, hogy be kell jelentkeznie, amihez a biztonsági eljárásainknak megfelelően felhasználónév (és/vagy e-mail-cím), jelszó vagy egyéb adat (a továbbiakban: Felhasználói Adatok) szükséges. A Felhasználói Adatokat bizalmas információként kell kezelnie, azokat nem közölheti harmadik féllel.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor letiltsunk bármilyen Felhasználói Adatot, akár Ön állította be, akár mi osztottuk ki, ha észszerű megítélésünk szerint Ön nem tartja be a jelen használati feltételek bármelyik rendelkezését.

Ha tudomása van arról vagy gyanítja, hogy Önön kívül valaki más is ismeri az Ön Felhasználói Adatait, haladéktalanul értesítsen bennünket az alábbi e-mail-címen: privacy@neonstone.com. feltüntetve az adatnyilvántartási számát. Az adatnyilvántartási szám az orvosa munkahelyi elérhetőségi adatait tartalmazó e-mailben szerepel.

Hogyan használhatja a webhelyünkön elérhető anyagokat?

A webhelyünkhöz és az ott közzétett anyagokhoz kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjognak a Neonstone Limited a tulajdonosa vagy a licencbe vevője. Ezeket a termékeket a világ minden táján szerzői jogi törvények és megállapodások védik. Minden ilyen jogot fenntartunk.

A webhelyen található oldal(ak) egy példányát kinyomtathatja vagy kivonatként letöltheti ezen klinikai vizsgálattal kapcsolatos személyes felhasználás céljából.

Tilos ezen kinyomtatott vagy letöltött anyagok bármilyen módosítása, továbbá az azokat kísérő szövegtől elkülönítve tilos bármely illusztráció, fénykép, videó, hangrészlet vagy grafikai elem felhasználása.

Ön minden esetben köteles megjelölni minket (és bármely azonosított közreműködőnket) a webhelyről származó ilyen anyagok szerzőjeként.

Tilos a webhelyről származó tartalom bármely részét kereskedelmi célra felhasználnia, kivéve ha tőlünk vagy licencbe adóinktól (az adott fél önálló döntése alapján) Ön erre engedélyt kapott.

Ha Ön a jelen használati feltételek megszegésével nyomtatja ki, másolja le vagy tölti le a webhely bármely részét, az Ön joga a webhely használatára azonnal megszűnik, és Ön köteles lesz az anyag minden így létrehozott példányát a mi belátásunk szerint számunkra visszajuttatni vagy megsemmisíteni.

A webhelyen található információkat ne tekintse feltétel nélkül érvényesnek

A webhely tartalma csupán általános tájékoztatási célt szolgál. Ne tekintse azt olyan tanácsadásnak, amelyre feltétlenül támaszkodhat. Mielőtt a webhely tartalma alapján bármilyen lépést tenne – vagy bármilyen lépéstől visszakozna –, mindenképpen kérje ki szakember véleményét.

Bár észszerű erőfeszítéseket teszünk a webhelyünkön található információk frissítésére, sem kifejezett, sem implicit módon nem garantáljuk, hogy a webhelyünk tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

Nem felelünk azokért a webhelyekért, amelyekre a mi webhelyünkről hivatkozások mutatnak

A webhelyünkön található, harmadik felek által biztosított webhelyekre és forrásokra mutató hivatkozások kizárólag tájékoztatási célból szerepelnek a webhelyen. Ezen hivatkozások webhelyünkön történő szerepeltetése nem jelenti azt, hogy a hivatkozáson keresztül elérhető webhelyeket vagy az ott szereplő információkat jóváhagytuk.

Az alábbi linken megtalálja a kutatóhelyek felsorolását: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_&locs=Y#locn Ezen webhelyek vagy források tartalmát nem tudjuk ellenőrizni.

A felhasználók által létrehozott tartalmat nem hagyjuk jóvá

Ez a webhely tartalmazhat olyan információt és anyagokat, amelyeket a webhely más felhasználói töltöttek fel a klinikai vizsgálattal kapcsolatban. Más felhasználóknak a webhelyünkre feltöltött véleménye nem tükrözi a mi véleményünket vagy értékeinket.

Ha a más felhasználók által feltöltött információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban panaszt kíván tenni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba adatnyilvántartási számának megadásával az alábbi e-mail-címen: privacy@neonstone.com.

Felelősségünk az Önt ért veszteségekért vagy károkért

Ön akár fogyasztó, akár üzleti felhasználó:

Ha Ön üzleti felhasználó:

Ha Ön fogyasztó felhasználó:

Hogyan használhatjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban használjuk fel.

Tartalom feltöltése a webhelyünkre

Ha Ön a webhelyünk olyan funkcióját használja, amely lehetővé teszi tartalom feltöltését a webhelyre, be kell tartania a tartalomra vonatkozóan az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunkban foglalt előírásokat.

Ön garantálja, hogy az ilyen feltöltés megfelel ezeknek az előírásoknak, és e garancia megszegése esetén felelősséggel és kártérítéssel tartozik nekünk. Ez azt jelenti, hogy Ön felelős minden olyan veszteségért és kárért, amelyet az Ön garanciavállalásának megszegéséből fakadóan szenvedünk el.

A webhelyünkre Ön által feltöltött bármilyen tartalom nem minősül bizalmas és saját információnak annyiban, amennyiben az a webhelyen keresztüli szolgáltatásnyújtásh oz szükséges. Az Ön által feltöltött tartalom tulajdonjoga az Öné marad, de Ön köteles nekünk az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, nem kizárólagos, végleges, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható licencet biztosítani ezen anyag (részben vagy egészben történő) használatához, terjesztéséhez, reprodukálásához, közzétételéhez, lefordításához, nyilvános előadásához és nyilvános bemutatásához. Ön bármikor kérheti tőlünk ezen tartalom törlését vagy nyilvánosságának megszüntetését.

Jogunk van továbbá ahhoz, hogy az Ön személyazonosságát felfedjük bármely harmadik fél előtt, ha az azt állítja, hogy az Ön által a webhelyünkön közzétett vagy oda feltöltött tartalom sérti az ő szellemi tulajdonjogát vagy magánélethez való jogát. Az ilyen adatközlést a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük.

Amennyiben úgy véljük, hogy az Ön által a webhelyünkön közzétett tartalom nem felel meg a tartalomra vonatkozóan az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunkban foglalt előírásoknak, jogunk van az ilyen tartalmat eltávolítani a webhelyünkről.

Az Ön által közzétett tartalom biztonságáért és biztonsági másolatáért kizárólag Ön felel.

Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat

Webhelyünket kizárólag jogszerű célokra használhatja. Nem használhatja a webhelyünket:

Ön elfogadja továbbá az alábbiakat:

Tartalmi Előírások

Ezen Tartalmi Előírások vonatkoznak minden anyagra, amellyel Ön a webhelyünk tartalmához hozzájárul (a továbbiakban: „Hozzájárulás″).

A Tartalmi Előírásokat szellemükben és betűjükben is követni kell. Az előírások bármely Hozzájárulás minden egyes részére külön-külön és a Hozzájárulás egészére is alkalmazandók.

Saját hatáskörünkben mi határozzuk meg, hogy egy adott Hozzájárulás ellentétes-e a Tartalmi Előírásokkal.

A Hozzájárulásnak

A Hozzájárulás

Titoktartás

Ön vállalja, hogy a webhelyünkön megjelenő vagy Ön által ott megjelenített minden bizalmas információt (függetlenül attól, hogy akként jelölik-e vagy sem), beleértve különösen a vegyületeinkkel vagy targeteinkkel, üzleti és pénzügyi információinkkal, szoftvereinkkel, know-how-nkkal, ötleteinkkel, a vállalatunknál alkalmazott vagy ezen Diversity & Selection klinikai vizsgálathoz fűződő módszereinkkel és eljárásainkkal kapcsolatos információt (a továbbiakban: „Bizalmas Információ″) ekként kezel, és nem fedi fel azt semmilyen harmadik félnek, kivéve, ha ezt írásban kifejezetten engedélyezzük. A Bizalmas Információk kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást talál a Gilead Sciences, Inc. és Ön és/vagy az Ön vizsgálóhelye között a vizsgálattal kapcsolatban létrejött megállapodásban.

Az elfogadható használatra vonatkozó szabályzat megszegése

Ha úgy véljük, hogy ezen elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunkat megsértették, általunk megfelelőnek tartott lépéseket tehetünk.

Az elfogadható használatra vonatkozó szabályzat megszegése a webhely használati feltételeinek – melyek alapján engedélyeztük Önnek a webhely használatát – súlyos megsértését jelenti, melynek következtében az alábbi lépések valamelyikét vagy mindegyikét tehetjük:

Az ezen elfogadható használatra vonatkozó szabályzat megsértésére válaszul tett lépéseinkkel kapcsolatban minden felelősséget kizárunk. Az általunk megtehető lépések nem korlátozódnak a fentiekre, bármilyen más intézkedést megtehetünk, amelyet észszerűen megfelelőnek tartunk.

Nem vállalunk felelősséget a vírusokért, és Ön nem telepíthet vírusokat

Nem garantáljuk, hogy webhelyünk biztonságos vagy mentes a vírusoktól vagy a programhibáktól.

A webhelyünk elérésére használt információtechnológiájáért, számítógépes programjaiért és platformjáért Ön felel. Önnek a saját vírusvédelmi szoftverét kell használnia.

Nem telepíthet a webhelyünkre tudatosan vírusokat, trójaiakat, férgeket, logikai bombákat és egyéb rosszindulatú vagy technológiailag ártalmas anyagokat. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a webhelyünkhöz, a webhelyünket tároló szerverhez vagy bármely, a webhelyünkhöz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem követhet el a webhelyünk ellen szolgáltatásmegtagadással járó (DOS) vagy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó (DDOS) támadást. E rendelkezés megszegése esetén Ön a számítógéppel való visszaélésekről szóló 1990. évi (egyesült királysági) törvény (Computer Misuse Act 1990) alapján bűncselekményt követ el.

Minden ilyen jellegű jogsértést jelentünk a megfelelő bűnüldöző hatóságnak, és a velük való együttműködés érdekében közöljük velük az Ön személyazonosító adatait. Ilyen jogsértés esetén a webhelyünk használatára való jogát haladéktalanul visszavonjuk.

A webhelyünkre mutató hivatkozások (linkek) létrehozásának szabályai

Ön létrehozhat a honlapunkra mutató hivatkozást, feltéve, hogy ennek során tisztességesen és jogszerűen jár el, és nem rontja a jó hírnevünket, illetve nem él vissza azzal.

Nem hozhat létre hivatkozást úgy, hogy az részünkről bármilyen nem létező kapcsolatot, jóváhagyást vagy elismerő minősítést sugalljon.

Nem hozhat létre a webhelyünkre mutató hivatkozást olyan webhelyen, amely nem képezi az Ön tulajdonát.

A webhely nem emelhető be semmilyen más webhelybe keretként, továbbá Ön nem hozhat létre webhelyünk kezdőlapjától eltérő bármely oldalára mutató hivatkozást.

A hivatkozások létrehozására vonatkozó engedély értesítés nélküli visszavonásának jogát fenntartjuk.

A hivatkozás elhelyezésére használt webhelynek minden tekintetben meg kell felelnie az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunkban foglalt Tartalmi Előírásoknak.

Ha a webhelyen található tartalomra a fent részletezettektől eltérő módon kíván hivatkozást létrehozni, vagy ezt a tartalmat a fent részletezettől eltérő módon kívánja felhasználni, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail-címen: privacy@neonstone.com.

Mely ország jogszabályai alkalmazandók jogviták esetén?

Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen használati feltételek, azok tárgya és kialakítása tekintetében a fogyasztó lakóhelye szerinti ország jogszabályai irányadóak. Ön és mi is elfogadjuk, hogy Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek, ha azonban Ön úgy kívánja, az angol és a wales-i bíróságok helyett az Ön lakóhelye szerinti országban is indíthat eljárást.

Vállalkozások esetében jelen használati feltételek, azok tárgya és kialakítása (valamint bármely nem szerződéses jogvita vagy igény) tekintetében a vállalkozás székhelye szerinti ország jogszabályai irányadóak. Az Önök vállalkozása és mi is elfogadjuk, hogy Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek, ha azonban Ön úgy kívánja, az angol és a wales-i bíróságok helyett az Ön lakóhelye szerinti országban is indíthat eljárást.

Védjegyeink be vannak jegyezve

Az www.siteconnect.diversityandselection.com és a www.myibdstudy.com az Egyesült Királyságban bejegyzett, a Neonstone. tulajdonában álló védjegyek. Ön a jóváhagyásunk nélkül nem használhatja ezeket a védjegyeket, kivéve ha Hogyan használhatja a webhelyünkön elérhető anyagokat? c. pont alapján engedélyezett anyag részét képezik.