Clauze de utilizare a site-ului web

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE CLAUZE ȘI CONDIȚII CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL WEB

Ce se găsește în aceste clauze?

Aceste clauze vă prezintă regulile de utilizare a site-urilor noastre web, www.siteconnect.diversityandselection.com și www.myibdstudy.com (site-urile noastre).

Dați clic pe linkurile de mai jos pentru a afla direct mai multe informații despre fiecare domeniu în parte:

Politica de utilizare acceptabilă

www.myibdstudy.com este un site administrat de Neonstone Limited. („noi”). Suntem înregistrați în Regatul Unit sub numărul de înregistrare 07001987 și avem sediul înregistrat la adresa Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley, Berkshire. SL3 8DS. Regatul Unit.Suntem o companie cu răspundere limitată. Pentru a ne contacta, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor.

Utilizarea site-ului nostru se consideră o confirmare a faptului că acceptați aceste clauze de utilizare și că sunteți de acord să le respectați.

Dacă nu sunteți de acord cu aceste clauze, trebuie să nu utilizați site-ul nostru.

Vă recomandăm să imprimați un exemplar al acestor clauze pentru a le putea consulta în viitor.

Aceste clauze de utilizare fac referire la următoarele clauze suplimentare, care este posibil să fie aplicabile utilizării site-ului nostru de către dvs.:

Din când în când, modificăm aceste clauze. Ori de câte ori doriți să utilizați site-ul nostru, vă rugăm să verificați aceste clauze, pentru a vă asigura că înțelegeți clauzele aflate în vigoare în momentul respectiv. Aceste clauze au fost actualizate cel mai recent la data de 12 iulie 2018. În eventualitatea în care clauzele fac obiectul unor modificări, vom posta pe site-ul web clauzele revizuite în paralel cu clauzele existente, cu șapte zile înaintea intrării în vigoare a noilor clauze, împreună cu o explicație a motivului pentru care modificăm clauzele și cu specificarea momentului în care clauzele revizuite vor intra în vigoare. Aceste informații vor fi postate pe pagina de pornire a site-ului nostru web sau pe o pagină web conectată printr-un link la pagina de pornire. Dacă modificarea vă dezavantajează, vom posta aceste informații cu cel puțin 30 de zile înaintea ca modificarea să producă efecte și, de asemenea, vă vom notifica separat, printr-un mijloc electronic, de exemplu, prin e-mail, un mesaj electronic ori o fereastră de acordare a consimțământului care apare în momentul în care vă conectați. În momentul în care vă vom furniza informațiile, este posibil să vă informăm și că se consideră că ați consimțit la clauzele revizuite, atâta timp cât nu ne notificați că nu vă dați consimțământul. Dacă nu ne notificați că nu vă dați consimțământul până la data intrării în vigoare a clauzelor revizuite, se va considera că ați consimțit la clauzele revizuite respective.

Din când în când, este posibil să ne actualizăm și să ne modificăm site-ul. Dacă efectuăm o modificare majoră, vă vom informa aici, prin e-mail sau printr-o notificare afișată pe pagina principală a site-ului.

Site-ul nostru vă este pus la dispoziție gratuit.

Nu garantăm că site-ul nostru sau oricare dintre conținuturile sale vor fi disponibile în permanență sau fără întreruperi. Este posibil să suspendăm, să retragem sau să restricționăm disponibilitatea întregului site sau a unei porțiuni din acesta, din motive operaționale sau de business.

De asemenea, vă revine răspunderea de a garanta că toate persoanele care accesează site-ul nostru folosind conexiunea dvs. la internet sunt conștiente de aceste clauze de utilizare și de restul clauzelor și condițiilor aplicabile și că le respectă.

Site-ul nostru este dedicat persoanelor cu reședința în următoarele locuri: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn. Nu afirmăm că aceste conținuturi disponibile pe site-ul nostru sau prin intermediul acestuia sunt adecvate pentru a fi utilizate în alte locuri.

Pentru a accesa și utiliza site-ul nostru, poate fi necesar să vă conectați cu un nume de utilizator (și/sau o adresă de e-mail), o parolă sau orice altă informație, în contextul procedurilor noastre de securitate („Detaliile utilizatorului”). Trebuie să tratați Detaliile utilizatorului ca fiind confidențiale. Nu trebuie să divulgați Detaliile utilizatorului niciunei terțe părți.

Avem dreptul să dezactivăm Detaliile utilizatorului, indiferent dacă au fost alese de dvs. sau alocate de noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră și în limitele rezonabilului, ați încălcat oricare dintre prevederile acestor clauze de utilizare.

Dacă știți sau suspectați că o altă persoană în afară de dvs. cunoaște Detaliile utilizatorului care vă aparțin, trebuie să ne notificați cu promptitudine, menționând numărul dvs. de înregistrare, la privacy@neonstone.com. Puteți găsi numărul dvs. de înregistrare în e-mailul de confirmare primit de la cabinetul medical ales de dvs.

Suntem proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente site-ului nostru și materialelor publicate pe acesta sau persoana licențiată să le utilizeze. Aceste lucrări sunt protejate prin legile de drepturi de autor și prin tratate valabile în întreaga lume. Toate drepturile de acest tip sunt rezervate.

Puteți imprima un exemplar și puteți descărca extrase de pe orice pagină/i disponibilă/e pe site-ul nostru, pentru uz personal, în contextul acestui studiu clinic.

Nu trebuie să modificați în niciun fel exemplarele de hârtie sau digitale ale materialelor imprimate sau descărcate de dvs. și nu trebuie să utilizați nicio ilustrație, fotografie, secvență video sau audio sau imagine separată de textele însoțitoare de pe site.

Trebuie să recunoașteți întotdeauna statutul nostru (și al eventualilor contribuitori identificați) ca autori ai conținutului de pe site-ul nostru.

Nu trebuie să utilizați nicio porțiune din conținutul de pe site în scopuri comerciale, fără a obține o licență în acest sens de la noi sau de la licențiatorii noștri (la discreția absolută a fiecărei părți implicate).

Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice porțiune de pe site-ul nostru într-o manieră ce încalcă aceste clauze de utilizare, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru încetează imediat și trebuie, la alegerea noastră, fie să înapoiați, fie să distrugeți toate exemplarele materialelor generate de dvs.

Conținutul de pe site-ul nostru este furnizat numai în scop informativ general. Acesta nu este menit să reprezinte o serie de recomandări pe care să vă bazați. Trebuie să consultați un profesionist ori specialist înainte de a lua măsuri sau a decide să nu luați măsuri bazate pe conținutul de pe site-ul nostru.

Cu toate că facem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, nu facem afirmații, garanții sau asigurări, nici explicite, nici implicite, cu privire la acuratețea, completitudinea sau caracterul actual al site-ului nostru.

Dacă site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste linkuri sunt furnizate numai în scop informativ. Aceste linkuri nu trebuie să fie interpretate ca reprezentând aprobarea noastră în raport cu aceste site-uri web conectate ori informații pe care le puteți obține de pe acestea.

Ca referință, următorul link vă oferă o listă a site-urilor de cercetare: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_&locs=Y#locn Nu deținem controlul asupra conținuturilor acestor site-uri ori resurse.

Acest site web poate include informații și materiale încărcate de alți utilizatori ai site-ului, referitoare la studiul clinic. Părerile exprimate de alți utilizatori de pe site-ul nostru nu reprezintă părerile ori valorile noastre.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la informații și materiale încărcate de alți utilizatori, vă rugăm să ne contactați, menționând numărul dvs. de înregistrare, la privacy@neonstone.com.

Indiferent dacă sunteți un client sau un proprietar de afacere:

Dacă sunteți proprietar de afacere:

Dacă sunteți un utilizator consumator:

Cum este posibil să utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal exclusiv conform prevederilor din Politica noastră de confidențialitate.

Ori de câte ori utilizați o caracteristică ce vă permite să încărcați conținuturi pe site-ul nostru, trebuie să respectați standardele privind conținutul stabilite în Politica de utilizare acceptabilă.

Garantați că orice astfel de contribuție respectă standardele respective și răspundeți în raport cu noi și ne veți despăgubi pentru orice încălcare a acestei garanții. Cu alte cuvinte, vă revine răspunderea pentru orice pierdere sau daună suferită de noi drept urmare a încălcării acestei garanții de către dvs.

Orice conținut pe care îl încărcați pe site-ul nostru se va considera neconfidențial și neproprietar, în măsura necesară pentru furnizarea serviciilor pe acest site web. Dvs. vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra conținutului, însă aveți obligația de a ne acorda o licență valabilă la nivel mondial, lipsită de redevențe, neexclusivă, perpetuă, irevocabilă și întrutotul sublicențiabilă pentru utilizarea, distribuirea, reproducerea, publicarea, traducerea, prezentarea publică și afișarea publică a acestor materiale (atât în totalitate, cât și parțial). Ne puteți solicita să ștergem conținuturile respective sau să le facem nepublice în orice moment.

De asemenea, avem dreptul de a vă divulga identitatea oricărei terțe părți care reclamă faptul că un conținut postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor proprii de proprietate intelectuală sau a drepturilor proprii la confidențialitate. Vom efectua astfel de divulgări în conformitate cu obligațiile legale relevante.

Avem dreptul de a îndepărta orice postare efectuată de dvs. pe site-ul nostru dacă, în opinia noastră, postarea nu respectă standardele privind conținutul stabilite în Politica de utilizare acceptabilă.

Sunteți unica persoană responsabilă pentru securizarea conținuturilor care vă aparțin și efectuarea backupului aferent acestora.

Politica de utilizare acceptabilă

Puteți utiliza site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza site-ul nostru:

De asemenea, sunteți de acord:

Standarde privind conținutul

Aceste Standarde privind conținutul sunt aplicabile tuturor materialelor cu care contribuiți la site-ul nostru („Contribuție”).

Standardele privind conținutul trebuie respectate atât literal, cât și ca intenție. Standardele sunt aplicabile fiecărei părți a oricărei Contribuții, precum și Contribuției luate ca tot unitar.

Vom stabili, la discreția proprie, dacă o Contribuție încalcă sau nu Standardele privind conținutul.

O Contribuție trebuie:

O Contribuție trebuie:

Confidențialitate

În ceea ce privește toate informațiile de natură confidențială ce apar pe site-ul nostru sau pe care le furnizați pe acest site (indiferent dacă sunt identificate ca atare), inclusiv, fără limitări, toate informațiile referitoare la complexele ori obiectivele noastre, informații de business și financiare, software-uri, know-how, idei și metode și tehnice utilizate de noi în activitatea noastră comercială sau referitoare la acest studiu clinic Diversity & Selection („Informațiile confidențiale”), sunteți de acord să păstrați confidențialitatea acestora și să nu divulgați Informațiile confidențiale niciunei terțe părți, cu excepția cazurilor în care dețineți consimțământul nostru explicit. Puteți găsi mai multe informații referitoare la gestionarea Informațiilor confidențiale în acordul dintre Gilead Sciences, Inc. și dvs. și/sau centrul dvs. conex studiului.

Încălcarea acestei politici de utilizare acceptabilă

Atunci când considerăm că a avut loc o încălcare a acestei politici de utilizare acceptabilă, avem dreptul să luăm orice măsură considerată corespunzătoare.

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare majoră a clauzelor de utilizare a acestui site, în baza cărora vi se permite să utilizați site-ul nostru, și se poate solda cu punerea în aplicare a oricăreia sau a tuturor măsurilor următoare:

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru măsurile pe care este posibil să le luăm drept urmare a încălcărilor acestei politici de utilizare acceptabilă. Măsurile pe care este posibil să le luăm nu se limitează la cele descrise mai sus și putem lua orice alte măsuri considerăm că sunt corespunzătoare, în limitele rezonabilului.

Nu suntem responsabili pentru viruși, iar dvs. aveți obligația să nu îi introduceți în sistem

Nu garantăm că site-ul nostru va fi sigur și lipsit de viruși și defecte.

Dvs. vă revine responsabilitatea de a vă configura elementele de tehnologia informației, programele pe computer și platformele pentru a ne accesa site-ul web. Trebuie să utilizați propriile software-uri de protecție antivirus.

Nu trebuie să utilizați abuziv site-ul nostru, introducând cu bună știință în sistem viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale malițioase și dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul și nici la alte servere, computere sau baze de date aflate în legătură cu site-ul nostru. Nu trebuie să ne atacați site-ul prin atacuri de tip denial-of-service și nici prin atacuri denial-of-service distribuite. Prin încălcarea acestei prevederi, ați săvârși o infracțiune penală, conform Legii privind prevenirea și combaterea criminalității informatice din 1990.

Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților relevante de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități divulgându-le identitatea dvs. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a ne utiliza site-ul va înceta imediat.

Reguli referitoare la linkuri către site-ul nostru

Puteți să folosiți linkuri către pagina noastră principală, atâta timp cât o faceți prin mijloace corecte și legale, fără a dăuna reputației noastre și fără a profita de aceasta.

Nu trebuie să folosiți un link în așa fel încât să sugerați că există vreo formă de asociere, aprobare sau recomandare din partea noastră, atunci când acestea nu există.

Nu trebuie să folosiți un link către site-ul nostru pe niciun site web care nu vă aparține.

Nu este permisă includerea site-ului nostru într-un alt site, nici crearea unui link către orice parte a site-ului nostru, cu excepția paginii principale.

Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de creare de linkuri fără notificare.

Site-ul web de pe care creați linkul trebuie să corespundă în toate aspectele cu standardele de conținut stabilite în Politica de utilizare acceptabilă.

Dacă doriți să utilizați un link sau să utilizați conținutul de pe site-ul nostru în orice alt mod decât cele prevăzute mai sus, vă rugăm să contactați privacy@neonstone.com.

Care este legislația aplicabilă tuturor litigiilor?

Dacă aveți statutul de consumator, vă rugăm să rețineți că aceste clauze de utilizare, subiectele tratate în acestea și redactarea lor sunt guvernate de legile țării în care domiciliază consumatorul. Dvs. și noi cădem de acord asupra faptului că instanțele din Anglia și Țara Galilor dețin jurisdicția exclusivă, cu excepția faptului că, dacă doriți, puteți iniția acțiuni în instanță și în țara dvs. de reședință, în loc să apelați la instanțele din Anglia și Țara Galilor.

Dacă aveți statutul de persoană juridică, vă rugăm să rețineți că aceste clauze de utilizare, subiectele tratate în acestea și redactarea lor (precum și toate litigiile sau reclamațiile necontractuale) sunt guvernate de legile țării în care are sediul persoana juridică. Cădem de acord asupra faptului că instanțele din Anglia și Țara Galilor dețin jurisdicția exclusivă, cu excepția faptului că, dacă doriți, puteți iniția acțiuni în instanță și în țara dvs. de reședință, în loc să apelați la instanțele din Anglia și Țara Galilor.

Mărcile noastre comerciale sunt înregistrate

www.siteconnect.diversityandselection.com și www.myibdstudy.com sunt mărci comerciale Neonstone. Nu aveți permisiunea de a le utiliza fără aprobarea noastră, cu excepția cazului în care fac parte din materiale utilizate de dvs. conform permisiunilor din Cum puteți utiliza materialele de pe site-ul nostru.